Port Authority K500 Men's Silk Touch Polo - Texas Orange - XS #silk