Port Authority K500 Men's Silk Touch Polo - White - XS #silk