Port Authority L500 Women's Silk Touch Polo - Texas Orange - XS #silk